چینه نگاری سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه و مقایسه آن با برش های تنگ بوالفارس و تاقدیس آغار

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 295

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSF-7-1_006

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

Abstract:

روزن داران شناور از گروه های فسیلی شاخص و مفید در تعیین سن نسبی لایه های کرتاسه بالایی به شمار می روند. بر اساس پراکندگی روزن داران شناور در برش تاقدیس کوه سیاه (با 212 متر ضخامت) 8 زون زیستی تشخیص داده شد که عبارتند از: Dicarinella concavata Interval Zone (سانتونین پیشین)، Dicarinella asymetrica Total Range Zone (سانتونین پیشین تا اوایل کامپانین پیشین)، Globotruncanita elevata Partial range Zone (کامپانین پیشین)، Interval Zone Globotruncana ventricosa (کامپانین میانی تا کامپانین پسین)، Radotruncana calcarata Total Range Zone (کامپانین پسین)، Globotruncanella havanensis Partial Range Zone (کامپانین پسین)، Globotruncana aegyptiaca Interval Zone (کامپانین پسین تا بخش بالایی کامپانین پسین)، Gansserina gansseri Interval Zone (بخش بالایی کامپانین پسین تا ماستریشین پیشین). مطالعه سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه و مقایسه آن با برشهای تنگ بوالفارس (سانتونین پیشین تا ماستریشین میانی) و تاقدیس آغار در (سانتونین پسین تا ماستریشین میانی) نشان می دهد رسوب گذاری سازند گورپی در تاقدیس کوه سیاه زودتر (اوایل سانتونین پیشین) صورت گرفته است. سه گروه مورفوتایپ از روزن داران شناور طی سانتونین تا ماستریشین در برش تاقدیس کوه سیاه شناسایی شده اند. نتایج حاصل از این مطالعه با نوسانات عمق حوضه رسوبی در برش تاقدیس آغار و تنگ بوالفارس شبیه به هم بوده که می تواند متاثر از تغییرات جهانی سطح آب دریا باشد.

Authors

محبوبه فریدونپور

کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

حسین وزیری مقدم

استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علی غبیشاوی

معاونت زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران

عزیزالله طاهری

استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران