مطالعه انحلال پذیری سنگ های کربناته سازند سروک (شهرستان ملکشاهی، استان ایلام)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 121

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ZAMINCONF03_007

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

Abstract:

سنگ های کربناته به علت گستردگی فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. با توجه به اهمیت سنگ های کربناته، که از دیدگاه زمین شناسی مهندسی مهم ترین ویژگی آن ها قابلیت انحلال می باشد در این پژوهش سعی شده است خصوصیات سنگ-شناسی و انحلال پذیری آن ها مورد بررسی قرار بگیرد. بنا به دلیل ذکر شده دو ایستگاه بخش کم عمق و عمیق سازند سروک در تنگ باولک واقع در شهرستان ملکشاهی، استان ایلام انتخاب گردید. در منطقه مطالعاتی عملیات نمونه برداری ،درزه برداری و شناسایی پدیده های ژئومورفولوژی کارست انجام پذیرفت.با بررسی خصوصیات سنگ شناسی (مطالعه مقاطع نازک، آزمون های XRD و XRFوکلسی متری) مشخص شد که نمونه های بخش عمیق سازند سروک نسبت به بخش کم عمق آن دارای کلسیم کربنات بیشتری هستند. انجام آزمون انحلال پذیری نشان داد که نمونه های بخش عمیق به علت داشتن درصد کلسیم کربنات بیشتر، انحلال پذیری بیشتری دارند. آزمون آبگذری ۳۵ روز به طول انجامید که در این بازه زمانی، هر یک هفته مقدار دبی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از بازشدگی درزه نشان داد که ناپیوستگی با دهانه ۰/۵ میلیمتر کاهش آبگذری و ناپیوستگی های ۱، ۱/۵ و ۲ میلیمتر افزایش آبگذری دارند.

Keywords:

سنگ آهک , بخش کم عمق سازند سروک , بخش عمیق سازند سروک , کارست , انحلال پذیری , شهرستان ملکشاهی , ایلام

Authors

محمدحسین قبادی

استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

حسنا سلیمان نژاد

کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

یداله عظام پناه

استادیار، گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان