نقش عوامل درونی و بیرونی اثرگذار در گرایش به ترک تحصیل دانش آموزان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,036

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEAH01_294

تاریخ نمایه سازی:

Abstract:

ترک تحصیل هنوز هم یک چالش جدی برای نظام های آموزشی دنیاست. شاید به همین دلیل، با وجود پژوهش ها و بررسی های فراوان، باب مطالعه و گفتگو در این باره بسته نیست. این مقاله در پی آن است تا با روش کتابخانه ای مروری به شناسایی عوامل و متغیرهایی که منجر به ترک تحصیل زود هنگام می شود، بپردازد. ترک تحصیل به این معناست که دانش آموزی در مدرسه مشغول به تحصیل بوده و بدون آنکه دلیل واضحی داشته باشد و یا دلیل خاصی برای مدتی یا برای همیشه مدرسه را ترک می کند و در فرایند آموزش و پرورش رسمی ادامه مشارکت ندارد. این گونه شاگردان حتی گاه بدون گرفتن پرونده، دیگر به مدرسه باز نمی گردند. برای پیدا کردن علل یک مشکل به ویژه مشکلات انسانی و اجتماعی تنها نمی توان به یک علت بسنده کرد. ما در این تحقیق برای یافتن علل ترک تحصیل مسایل گوناگونی را از جمله درگیری مدرسه ای، روابط معلم و دانش آموز، شرایط امنیتی عواطفی خانواده و شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خانواده را مورد بررسی قرار داده ایم. و براساس تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی بیشترین تاثیر را در گرایش به ترک تحصیل دانش آموزان دارد.

Authors

زهرا نهتانی

دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

افسانه مرزیه

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان