بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 376

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-7-23_006

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

موتور رشد و توسعه اقتصادی سرمایه تلقی می شود لیکن کشورهای در حال توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده اند در گذشته ای نه چندان دور این کشورها برای جبران کمبود سرمایه از استقراض خارجی استفاده می نمودند ولی بهدلیل بحران های ناشی از بازپرداخت آن بسیاری از آنها دچار مشکل شدند لذا سعی نمودند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای اسستقراض خارجی جهت جبران کمبود سرمایه و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی استفاده نمایند در این تحقیق سعی شده است تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر که شامل اندونزی مالزی ونزویلا عربستان و ایران است مثبت بوده است از طرفی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد همچنین نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی تیز تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد

Keywords:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی , رشد اقتصادی , سرمایه انسانی , میزان باز بودن اقتصاد , کشورهای صادر کننده نفت

Authors

رضا نجارزاده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

مهران ملکی

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس