اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درامدهای حاصل از آن در دولت اسلامی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 536

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-16-48_008

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردارند به طوری که سیاستگذاری مطلوب در خصوص منابع انفال می تواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید این تحقیق به دنبال ارایه اصول و سیاست های مدیریت مصرف منابع انفال است ابتدا با بررسی نظرات فقهای مختلف نظریه و تعریف امام خمینی(ره)در خصوص انفال به عنوان مبنای تحلیل انتخاب شده و ضمن بررسی روایی و تاریخی مسیله انفال و نحوه برخورد با آن معیار مصالح مسلمین به عنوان یکی از ملاک های اصلی استفاده از انفال در احادیث و نظر فقها مورد بررسی قرار گرفته است در انتها در چارچوب وظایف دولت اسلامی سیاست ها و موارد هزینه کرد و مصرف منابع درآمدی انفال در حوزه های عدالت زیر ساخت ها توسعه انسانی و کفالت های ضروری ارایه شده است بر این اساس می توان گفت در صورت مدیریت صحیح این منابع دولت اسلامی می توان با استفاده از منابع انفال به بسیاری از اهداف جامعه اسلامی دست یابد

Authors

غلامرضا مصباحی مقدم

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

موسی شهبازی غیاثی

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

سید رضا نخلی

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)