شبیه سازی و تحلیل عملکرد آیرودینامیکی جریان حول پره های توربین بادی همراه با تزریق سطحی ایرفویل

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 617

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFD17_177

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

شکل هندسی و عملکرد آیرودینامیکی باله های توربینهای بادی نقش مهمی در ضریب توان آنها دارد. از دیرباز کاهش ضریب پسا و افزایش ضریب برا بهمنظور کاهش نیروهای اعمالی بر پره و بالا بردن توان تولیدی توربین بادی موردنظر بوده است. در این تحقیق با استفاده از یک ایده بهبودیافته استفاده شده در صنعت هوایی و ایجاد یک سری شکافهای طولی در طول باله و ایجاد یک مکش در داخل بدنه باله توربین بادی، متناسب با سرعت باد برخوردی با توربین بادی، جدایش جریان را به تعویق انداخته و توان تولیدی توربین افزایش یافته است. هندسه دقیق پره های توربین با استفاده از روش اسکن سه بعدی استخراج شده و در نرم افزار گمبیت شبکه بندی شده و برای حل از نرم افزار فلوینت2استفاده گردید. با توجه با محدوده رینولدز3و ابعاد پره های توربین بادی و حل عددی جریان پایا حول توربین بادی از مدل مغشوش k-ω SST استفاده شده است. با توجه به نتایج شبیه سازی و مقای سه توان تولیدی در چند سرعت باد متفاوت و زوایای پیچ متغیر پره توربین بادی، توربین بادی در زاویه پیچ 8 درجه و سرعت باد 16 متر بر ثانیه بیشترین میزان توان تولیدی را داراست. مشاهده می شود که در حالت باله های همراه با اسلات های طولی، توان تولیدی به میزان 15 الی 20 درصد افزایش یافته است

Keywords:

توربین بادی - تحلیل آیرودینامیکی - شکاف های طولی- شبیه سازی گردابه ها

Authors

حمید اسمعیلی خوشمردان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود

پوریا اکبرزاده

دانشیاردانشگاه صنعتی شاهرود