مطالعه آزمایشگاهی خطوط لوله زیرزمینی انتقال انرژی در برابر بالازدگی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 328

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD04_429

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

امروزه با توجه به نیاز به انرژی و انتقال آن به نقاط مختلف برای استفاده مردم و رفاه هرچه بیشترشان از خطوط لوله مدفون در خاک استفاده می شود که در طول این انتقال لوله های مدفون در زمین هایی که سطح آب نزدیک به سطح زمین است ، معمولا تحت تاثیر تغییر مکان های ناشی از نیروی بالازدگی قرار گرفته اند ، و گزارش های مختلف از خسارات قابل توجه به لوله های مدفون حکایت دارد. در این مقاله روش های مختلف برای تثبیت لوله ها در محیط های اشباع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مطالعه شده است و بنابر نتایج حاصله و مشاهدات آزمایشگاهی بهنرین روش ارایه شده است. به همین منظور استفاده از ژیوتکستایل ، میل مهار و لاستیک جهت مقاومت و تثبیت لوله مدفون در مقابل بالازدگی مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای مهم و موثر در تثبیت لوله ها برای روش های پیشنهادی با توجه به نمودارهای نیرو- تغییر مکان بررسی گردیده و نتایج بدست آمده تایید شده است که از مقایسه روش های مختلف با یکدیگر بهترین روش که ژیوتکستایل می باشد ارایه شده است

Keywords:

نیروی بالازدگی - خطوط لوله زیر زمینی– حداکثر جا به جایی – تسلیح کننده ها

Authors

حجت اله تقی پور

دانشجو کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علیرضا میرزا گل تبار روشن

دانشیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی،بابل،ایران

مهدی حمیدی

استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران