Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی وضعیت پا در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی رازی رشت در سال 1392

فصلنامه پرستاری دیابت زابل، دوره: 4، شماره: 2
Year: 1395
COI: JR_JDN-4-2_009
Language: PersianView: 429
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 13 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

پگاه پیران - گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران .
فرحناز جوکار - مربی، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
ساقی موسوی - مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
زهرا عطرکارروشن - آمار حیاتی، دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

Abstract:

مقدمه و هدف: بیماری های اندام های تحتانی از جمله بیماری شریانهای محیطی، نوروپاتی محیطی، زخم پاها و نیز آمپوتاسیون اندامهای تحتانی، در افراد دیابتی شایعتر از افراد غیردیابتی است و %30 افراد بالای 40 سال را تحت تاثیر قرار می دهد. زخم های پا شایعترین، جدیترین و پرهزینهترین عوارض دیابت هستند و خطر مرگ را در بیماران دیابتی، 4-2 برابر افزایش میدهند و شناسایی عوامل خطر آن می تواند از ایجاد عوارض جبران ناپذیر آن جلوگیری نماید از این رو مطالعهای با هدف بررسی وضعیت پا در بیماران مبتلا به دیابت انجام گردید.مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی_تحلیلی، بصورت نمونهگیری دردسترس، وضعیت پا در 355 بیمار دیابتی مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی رازی رشت در سال 1392 توسط یک پرستار آموزش دیده مورد بررسی قرار گرفت. دادهها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها، از نرمافزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی مجذورکای و رگرسیون لوجستیک استفاده گردید و سطح معناداری کمتر از 0/05 معنادار در نظر گرفته شد.یافتهها: براساس آزمون کای اسکویر میان زخمپا و پوست خشک و بدون تعریق((P=0/01، فیشر((P=0/004، اختلالدررشد ناخن هایپا((P=0/02، تاول((P=0/008، انگشتچکشی((P=0/05، انگشتچنگالی (P=0/001)، مفصلشارکوت((P=0/02، حس درد سطحی با سنجاق و حس ارتعاش با دیاپازون (P= 0/001)، نبض پشت پایی و تیبیای خلفی راست و چپ((P<0/001، جوشگاه زخم قبلی((P=0/001، علت بستری در بیمارستان و سابقه بستری قبلی بعلت ضایعات پاها((P=0/001 ارتباط معنادار وجود دارد . تجزیه و تحلیل نهایی متغیرها بر اساس مدل رگرسیون لوجستیک، نشان داد که متغیرهای مرتبط با وضعیت پا در بیماران دیابتی، تاول، انگشتچنگالی و علت بستری در بیمارستان مرتبط با بیماری دیابت است.بحث و نتیجه گیری: ازآنجایی که عواملی ازجمله تاول، انگشت چنگالی علت بستری در بیمارستان مرتبط با بیماری دیابت در بروز زخم پا تاثیرگذار هستند، پرستاران میتوانند با شناسایی این عوامل خطر نقش موثری در پیشگیری و درمان به موقع زخمپا داشته باشند.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_JDN-4-2_009. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/705290/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
پیران، پگاه و جوکار، فرحناز و موسوی، ساقی و عطرکارروشن، زهرا،1395،بررسی وضعیت پا در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی رازی رشت در سال 1392،https://civilica.com/doc/705290

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 911
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support