مروری بر عملکرد ها و کاربرد های VANET و چالش های آن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,149

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF04_224

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

در این مقاله به معرفی شبکه vanet می پردازیم و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم و کاربرد های اصلی و اهداف آن را بیان می کنیم وعیب های فنی که این شبکه در هنگام ارایه سرویس مرکزی برای اطلاعات توزیع شده ترافیکی دارد را مطرح می کنیم و اجزای شبکه و نحوه عملکرد اجزای خودرو در شبکه و شبکه هوشمند موردی بین خودرویی و در نهایت به طور کلی کاربرد های vanet و مهمترین بخش ونت و اجرای مهمترین زیر سیستم هایی که مرتبط با پیشگیری از تصادف و برخی محصولات تجاری است را به طور کامل بیان می کنیم و چالش ها و تکنولوژی و پروتکل های این شبکه را عنوان می کنیم که این مطالب کمک شایانی خواهد کرد تا شناخت کاملی از شبکه ونت پیدا کنیم تا با پیاده سازی این شبکه به آن اهداف امنیتی و کنترل ترافیک دست یابیم که همکاری دولت ها، گروه های استاندارد سازی و تولید کنندگان سراسر جهان پیشرفت سیستم های انتقال هوشمند ) ITS ( را تسریع می کنند

Authors

فرهنگ پدیداران مقدم

استاد یار،گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی اشراق

عاطفه گریوانی

موسسه آموزش عالی اشراق