بهبود پایداری در خط تولید و افزایش سود در بازار رقابتی با بکارگیری تکنیک اثربخشی کلی تجهیزات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 592

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEUCONF02_073

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

امروزه رشد اقتصادی کشورها به موفقیت بخش صنعت وابسته است. پیشرفت های حاصل از رشد تکنولوژی و گسترش روزافزون صنایع باعث شده است تا ماشین آلات و تجهیزات صنعتی از پیچیدگی های بیشتری برخوردار گردند. لذا اندازه گیری عملکرد جهت هدایت و مدیریت تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از طرفی در دسترس بودن مداوم و صحیح تجهیزات، از ضروریات بازار رقابتی است، بنابراین به روشی نیاز داریم که به ما در بهبود اثربخشی تجهیزات کمک کند. تکنیک اثربخشی کلی تجهیزات یکی از تکنیک های پر کاربرد است که به بهبود کارایی و اثربخشی و رشد تولید و به تبع آن، رشد تولید داخلی و در نهایت به رشد، توسعه و خیز اقتصادی منجر می شود. امروزه اجرای سیستم اندازه گیری اثربخشی کلی تجهیزات و توجه به روش شناسی بهبود آن، به عنوان ضروریات دانش تولید تلقی می شود. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از منظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین جهت جمع آوری مبانی نظری و پیشینه پژوهش از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا برای یک دوره سه ماهه این شاخص اندازه گیری شد که برابر با 55.36 % بود، پس از آن به کمک کارشناسان و اپراتورها دلایل موثر بر کاهش این شاخص شناسایی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت اقداماتی جهت بهبود انجام شد و مجددا این شاخص اندازه گیری شد که برابر با 78.03 % بود، بعبارتی 22.67 % اثربخشی کلی تجهیزات بهبود یافته است. روش و نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان یک راهنما و تجربه در واحدهای تحقیق و توسعه تمامی صنایع کشور بکار گرفته شود و نقش موثری در بهبود پایداری خطوط تولید و افزایش سود صنایع کشور و در نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

Authors

سعید خلیلی

کارشناسی مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران،

عباس شکفته

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(گرایش مدیریت پروژه)، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران،

کیومرث بحرینی

استادیار، عضو هییت علمی گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی زند شیراز، ایران،

سعید رازقی

استادیار، عضو هییت علمی گروه مدیریت صنعتی، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران،