مروری بر روش های مختلف شناسایی حرکت های انسان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 494

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COMCONF05_112

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

تجزیه و تحلیل حرکت انجام شده توسط انسان بر اساس داده های سه بعدی یک موضوع در حال گسترش در جهان و علوم مختلف میباشد. با ظهور سنسورهای RGB-D مثل Microsoft Kinect، بسیاری از محققان برای حل مسایل بینایی ماشین اطلاعات عمق را ثبت کرده اند تا از این اطلاعات برای تشخیص نوع حرکت استفاده کنند. در این راستا نیز روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل حرکت و فعالیتهای انجام شده پیشنهاد شده است. از آنجایی که موضوع شناسایی عمل و فعالیت، یک مساله چالش برانگیز است، این مقاله بر آن شده است تا به مرور جدیدترین روش های موجود پرداخته و عملکرد آنها را بر روی مجموعه داده های مختلف مقایسه کند تا راهگشای کارهای بعدی باشد. این مقاله 5 روش از جدیدترین روشهای موجود شناسایی حرکت، با راهکارهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و آنها را با روشهای سابق مقایسه کرده است. نشان داده شده است کارایی روشهای تشخیص حرکت به طور معناداری متاثر از ویژگی های انتخاب شده برای شناسایی و میزان پیچیدگی محاسباتی روش انتخابی است.

Keywords:

شناسایی حرکت , ساختار اسکلتی , مجموعه داده های .RGB-D

Authors

نجمه زارع

گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

فرزین یغمایی

استادیار گروه کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران