تعیین روند در سری های زمانی LLW, HLW, LHW, HHW جزرومد با استفاده از آزمون من- کندال

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 616

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_047

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

مسیله تاثیر جزر و مد برروی رودخانه های منتهی به دریا از مسایل بسیار مهم و پیچیده در هیدرولیک و مهندسی رودخانه در نواحی ساحلی می باشد. یافتن روند حاکم بر مولفه های هیدرولیکی جزرومد از مباحث مهم در پروژه های دریایی و رودخانه ای است. آزمون من-کندال به طور گسترده در روندیابی به کار برده می شود. نتایج حاصل از این آزمون بر روی مولفه های جزرومد در ایستگاه های اروندرود، خسروآباد و خرمشهر نشان داد در ایستگاه اروندرود در ماه اوت در مولفه HHW و در ماه نوامبر در مولفه LLW روند وجود دارد. در ایستگاه خرمشهر در ماه مارس در مولفه HHW و در ماه های مه و ژوین در مولفه LHW و در ماه آوریل در مولفه HLW روند وجود دارد. در ایستگاه خسروآباد در ماه سپتامبر در مولفه های HHW و LHW روند وجود دارد.

Authors

آرش ادیب

دانشیار گروه مهندسی عمران گرایش آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد محمودیان شوشتری

استاد گروه مهندسی عمران گرایش آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمحمد اشرفی

استادیار گروه مهندسی عمران گرایش آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

فرهاد شیدایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید چمران اهواز