بررسی تاثیر تنش های همه جانبه بر منحنی مشخصه آب خاک در خاک های غیراشباع با تخلخل مضاعف

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 558

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF02_168

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

اکثر خاک هایی که ما با آن ها سر و کار داریم خاک غیراشباع هستند، از این رو مطالعات در حوزه خاک های غیر اشباع اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که خاک های غیر اشباع با تخلخل مضاعف رفتارهای متفاوتی در مشخصات هیدرولیکی و منحنی مشخصه آب خاک نسبت به خاک های غیراشباع عادی از خود نشان می دهند مطالعات روی این خاک ها نیز حایز اهمیت می باشد. خاک های با تخلخل مضاعف حاصل فعالیت های زیستی و کشاورزی هستند که شامل دو نوع سیستم حفرات کوچک و حفرات بزرگ می باشند که سیستم حفرات کوچک توسط حفره های بزرگ احاطه شده اند. از مشخصات مهم خاک های غیراشباع که بر روی بقیه ویژگی های آن نیز تاثیر می گذارد منحنی مشخصه آب خاک است که در این مقاله بوسیله آزمایش هایی که انجام گرفته برای خاک با تخلخل مضاعف، بدست آورده شده است. پارامترهای مختلفی بر روی منحنی مشخصه تاثیر می گذارد که در این تحقیق به بررسی تاثیر تنش های همه جانبه و در نتیجه تراکم بر روی عدد ورودی هوا و شکل منحنی مشخصه پرداخته شده است.

Authors

سعید شهبازی آلقو

دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت مدرس

محمود یزدانی

استادیار گروه ژیوتکنیک تربیت مدرس،

علی اکبر گلشنی

استادیار گروه ژیوتکنیک تربیت مدرس،