تولید نانوذرات پیریت توسط آسیاب گلوله ای سیارهای

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 551

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONF05_423

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

در این پژوهش نانوذرات پیریت توسط آسیاب انرژی بالا با استفاده از آسیای گلوله ای سیارهای تولید شدند. ابتدا طی یک طراحی آزمایش نمونه های مختلف پیریت با تغییر زمان آسیاب کاری، نسبت وزنی گلوله به پودر و اندازه قطر گلوله ها در سرعت ثابت 450 دور در دقیقه تولید و سپس آنالیزهای اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) برای تعیین مشخصات نمونه های اولیه و آسیاب شده به کار گرفته شدند. اندازه قطر گلوله ها 5 میلی متر و نسبت وزنی گلوله به پودر 20 به عنوان پارامترهای بهینه فرآیند بدست آمدند و تحت این شرایط اندازه متوسط نانوذرات پیریت تولید شده 90 نانومتر مشاهده شد و همچنین زمان بهینه آسیاکاری برای تولید نانوذرات پیریت 12 ساعت می باشد.

Keywords:

پیریت , نانوذرات , آسیاب سیارهای انرژی بالا , طراحی آزمایش D-Optimal

Authors

احمد فرهادی

گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

محمد رنجبر همقاوندی

انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر

مهین شفیعی

استاد بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران