خانم Mahin Shafii

Mahin Shafii

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177678)

79
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers