طراحی کنترلر هوشمند PSS مورد استفاده در یک سیستم قدرت انتخابی، مبتنی بر شبکه عصبی بهینه شده

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 19,345

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF01_286

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

در این مقاله روشی سیستماتیک جهت طراحی یک کنترلر هوشمند (ANNPSS) ارایه گردیده که با استفاده از آن میتوان پایدار ساز سیستم قدرت (PSS) را توسط شبکه عصبی مصنوعی (ANN) به صورت اتوماتیک و هوشمند کنترلنمود. از ANN برای کنترل هوشمند و تنظیم پارامترهای PSS در زمان واقعی استفاده می شود. گره های موجود درلایه ورودی ANN ، توان اکتیو (P)، توان راکتیو (Q) و ولتاژ ترمینال ژنراتور (V) را دریافت می کند در حلالیکه گرههای موجود در لایه خروجی پارامترهای بهینه شده PSS همچون گین تثبیت کننده ((K(STAB) و ثابت هایی زمان (T1 و T2)را دریافت می کنند. روش جدیدی برای انتخاب تعدادی از نرون ها در لایه مخفی ارایه شده است. طی بررسی هایبعمل آمده و شبیه سازی های انجام شده مشاهده خواهیم نمود که عملکرد دینامیکی PSS فوق بر پایه ANN درمحدوده گسترده ای از شرایط بارگیری و راکتانس های مرتبط، دارای قدرتمندی و ثبات بسزایی می باشد.

Authors

ایمان خیرخواه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران

شریف شادروان

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی آبا، آبیک، قزوین، ایران

مصطفی خداوردی زاده

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی آبا، آبیک، قزوین، ایران