خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی آبا

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 358
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 428
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 42
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی آبا

بررسی عوامل موثر بر عدم توسعه یافتگی گردشگری استان کردستان نوشته سارا کریمیچگونگی افزایش انگیزه در دانش آموزان کلاس درس نوشته حدیث رهنمابررسی موانع و مشکلات مدیریت و تاثیرات آن در صنعت گردشگری نوشته نغمه پور ذوالفغار و علی اکبر نظری و اردوان بهزادضرورت مکان گزینی فضای سبز شهری از دیدگاه مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار نوشته مهدی پورمهدی امیریضرورت مکانیابی بهینه خدمات شهری در راستای بهبود امنیت شهری مورد تاکید ایستگاه های آتش نشانی نوشته مهدی پورمهدی امیریبررسی ضریب رفتار ساختمان های فولادی با در نظر گرفتن جانمایی باد بندهای مختلف تحت اثر اندرکنش خاک و سازه نوشته حسین ترکمان و محمد امامی کورنده و مهدی جلالی نژادشخصیت پردازی در داستان فرود نوشته مهسا کمارجبکارگیری الگوریتم تک کاناله در تحلیل جزیره حرارتی منطقه شهری نوشته فاطمه روحانی قادیکلاییشناسایی و اولویت بندی آسیب های مختل کننده جریان روان و غیر منقطع تامین در یک شرکت دانش بنیان تجهیزات پزشکی نوشته امیرحسین باباییبهینه سازی برنامه تولید معدن روباز با استفاده از الگوریتم ترکیبی حداکثر جریان و ژنتیک نوشته محمد نعیم قرابگلوزارعمساله مکان یابی برای انتخاب مراکز لجستیک امدادی برای تامین خون با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره نوشته محمدمعیم قرابگلوزارعتعیین ضریب رفتار سازه های ساختمان های فولادی با مهاربند همگرا با تکیه بر اثر اندرکنش خاک و سازه نوشته کامران هنرمند و محمد امامی کورنده و مهدی جلالی نژادشناسایی و رتبه بندی ریسکهای زنجیره تامین سبز با استفاده از روش SWARAفازی و ARAS نوشته محمدنعیم قرابگلو زارعارزیابی عملکرد تامین کنندگان تعمیرات و نگهداری پایدار در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم گیری ARAS نوشته محمدنعیم قرابگلو زارعارزیابی تاثیر مولفه های کالبدی-اجتماعی بر حس مکان در فضاهای باز مجتمع مسکونی نوشته ندا امیدیبررسی تاثیر عوامل اقلیمی برای دستیابی به الگوی طراحی سبز نوشته محدثه دریاییبررسی تاثیر عوامل اقلیمی ایران برای دستیابی به الگوی مصرف انرژی در معماری مسکونی نوشته محدثه دریاییبررسی شناخت مولفه های تکنولوژی و فرهنگ بر هویت معماری نوشته محدثه دریاییمدلسازی تخریب پیشرونده در قاب های بتنی منظم و نامنظم با دیوار برشی نوشته محمدرضا باقری و محمد امامی کورنده و مهدی جلالی نژادامکان سنجی توسعه پایدار اکوتوریسم با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) نوشته فاطمه مزده