مکان یابی بهینه خازن در حضور منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن بارهای غیرخطی در شبکه های توزیع

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 588

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPTICP19_299

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

از جمله روشهایی که امروزه برای حل مسیله تلفات مطرح شده است، خازن گذاری و نصب تولیدات پراکنده در شبکههای توزیع میباشد. همچنین نفوذ روز افزون بارهای غیرخطی، مانند مبدلهای الکترونیک قدرت و درایوها در سیستمهای قدرت باعث تزریق جریانهای هارمونیکی در شبکه میشود . با توجه به ماهیت متغیر با زمان بارهای سیستم توزیع، مکان یابی منابع تولید پراکنده و خازن با در نظر گرفتن یک سطح بار ثابت می تواند نتایج غیر بهینه و غیر قابل اطمینانی به وجود آورد. جهت درنظر گرفتن تغییرات بار با زمان در این مقاله منحنی بار به صورت چند سطحی درنظر گرفته شده است. بهای انرژی نیز با توجه به سطوح مختلف بار متغیر در نظر گرفته شده است. منابع تولید پراکنده جایابی شده خود نیز تولید کننده هارمونیک در شبکه در نظر گرفته شده اند. کاهش هزینه شبکه شامل هزینه های خازن، تلفات انرژی و تلفات پیک و بهبود پروفیل ولتاژ و کیفیت توان ، به عنوان اهداف مسیله بهینه سازی در نظر گرفته شده اند. جهت حل مسیله بهینه سازی با اهداف ذکر شده، از الگوریتم ژنتیک چندهدفه و منطق فازی استفاده گردیده است. این روش پیشنهادی بر روی شبکه 33 باسه و فیدر خانه سرخ شهرستان بردسیر استان کرمان است اجرا شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی روش فوق می باشد.

Authors

نفیسه فرامرزپور

شرکت توزیع جنوب استان کرمان

اعظم فرامرزپور

شرکت توزیع استان هرمزگان

سعید اسماعیلی

دانشگاه شهید باهنر