اولویت بندی مولفه های طراحی مفهومی در مهندسی سیستم های پیچیده با رویکرد مدیریت دانش با استفاده از روش ترکیبی AHP و TOPSIS

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 579

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL03_0378

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

با توجه به اهمیت طراحی مفهومی در مهندسی سیستم های پیچیده، و ضرورت بکارگیری مدیریت دانش در سازمان ها، در این پژوهش به دنبال اولویت بندی مولفه های طراحی مفهومی در مهندسی سیستم های پیچیده با رویکرد مدیریت دانش هستیم. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت پژوهش، توصیفی، و از نظر متدولوژی کاربرد داده ها جزء روش توصیفی- پیمایشی است، جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است و در نهایت برای تحلیل داده ها از روش ترکیبی AHP و TOPSIS استفاده شده است، پس از گردآوری داده ها و تحلیل آنها، با توجه به نتایج نهایی رتبه بندی اهمیت مولفه های طراحی مفهومی بر اساس رویکرد مدیریت دانش، به ترتیب مولفه های نیازمندی های عملیاتی، تعریف مساله، تعریف وظیفه ای سیستم، تعریف نیاز، ارزیابی فناوری، مفاهیم نگهداری و پشتیبانی، برنامه ریزی، تحلیل نیازمندی ها و در نهایت انتخاب رویکرد فنی در رتبه اول تا نهم قرار داشتند.

Authors

جعفر قیدرخلجانی

عضو هییت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

محمدمهدی میرزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

عباس شکفته

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش مدیریت پروژه)، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران