نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 481

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHM-12-1_002

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزه علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهه 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهه اخیر به صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، حقوق بشر، اقتصاد، مدیریت و اسناد بین المللی به کار برده می شود. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مولفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسیولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثر بخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، تلاش شده است به طور اجمالی مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند. در این راستا ابتدا مفهوم و بسترهای شکل گیری حکمرانی خوب، اهداف و پیامدهای آن بررسی خواهد شد. آنگاه به بررسی مولفه های حکمرانی خوب در اسناد بین المللی سپس به نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته می شود. در انتها رابطه این مفهوم با حقوق بشر به عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به اختصار بیان شده است.

Authors

محمد امامی

استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز

حمید شاکری

دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور