تحلیل مردم شناختی انار و آیین های آن در فرهنگ مردم ایران حوزه جغرافیایی استانهای اصفهان و گیلان بخش بادرود و روستای انبوه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 284

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSS-3-1_017

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

ذهن پرسشگر انسان همیشه به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات خویش است. دلیل قرار گرفتن ظرفی پر از انار خوش رنگ ولعاب به عنوان یکی از ارکان اصلی سفره جشن یلدا در جای جای ایران زمین، انگیزه اصلی پژوهش حاضر است. هدف اصلی این پژوهش، آشنایی با آداب و رسوم، باورها و اعتقادات جوامع مورد مطالعه از منظر مردم شناسی است. پژوهشگر در این پژوهش با هدف شناسایی ارقام عمده انار و آیین های مرتبط با آن در حوزه های جغرافیایی گیلان )روستای انبوه( و اصفهان )شهر بادرود( به مطالعه پشتوانه های فرهنگی، ملی و مذهبی میوه انار در حوزه های مذکور پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش مردم شناسی ژرفانگر توام با مشاهدات مستقیم مشارکتی پژوهشگر در میدان تحقیق، مصاحبه با افراد مطلع و ضبط صدا و تصویر ایشان و چهارچوب نظری آن مشتمل بر کارکردگرایی، محیطشناسی، انسان شناسی تفسیری و نمادین بوده است. جامعه مورد مطالعه روستای انبوه با 220 خانوار و در شهر بادرود مجموعا 5000 خانوار بوده است. حفظ، ثبت و ضبط آیین ها و سنن مرتبط با این محصول باغی شالوده اصلی تحقیق حاضر را تشکیل میدهد.

Authors

غزاله بابازاده چنارانی

کارشناس ارشد، مردم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران