مدل مکان یابی 1- میانه معکوس با ضرایب هزینه های غیرقطعی تحت توزیع های غیرقطعی خطی و زیگزاگ روی درخت ها

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 548

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS10_210

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

در این مقاله مسیله مکان یابی 1- میانه معکوس با تغییرات وزن های راسی تحت هزینه های غیر قطعی روی درخت T مورد بررسی قرار می گیرد. در این مسیله هدف تغیر وزن های راسی درخت T تحت کران های تغییرات داده شده است به طوری که یک راس از قبل تعیین شده V، مکان 1- میانه درخت باشد و مجموع هزینه های کلی تغییرات مینیمم گردد. ابتدا مسیله مکان یابی 1- میانه معکوس با ضرایب هزینه غیر قطعی به صورت یک مدل بهینه سازی فرمول بندی می شود و در ادامه برای مسیله تحت ضرایب هزینه غیرقطعی با توزیع های غیرقطعی خطی و زیگزاگ، الگوریتم هایی با زمان اجرای (فرمول در متن اصلی مقاله) ارایه می گردد که در آن n تعداد راس های درخت داده شده است.

Authors

سمیه احمدی

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

بهروز علی زاده

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

فهیمه باروقی

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز