بررسی اقلیم آسایش با استفاده از معادله بیلان حرارتی و شاخص های تحلیلی جهت برنامه ریزی گردشگری مطالعه موردی (بوشهر)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 665

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SNCC02_063

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

Abstract:

در این پژوهش از شاخص هایی بهره گرفته شده است که در آن معادله بیلان حرارتی انسان نقش داشته که تحت عنوان شاخص تحلیلی بیان می شوند. آسایش، یا عدم آسایش انسان بر اساس مدل ها و شاخص های تحلیلی شامل : شاخص های دمای ذهنی درونی شامل (PST) و (SST) با استفاده از داده های آماری ایستگاه بوشهر مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به استقرار بوشهر در منطقه ی جنب حاره ، مهمترین پدیده و فرآیند مشهود اقلیمی آن در کنار سایر عناصر اقلیمی گرمای هوا می باشد . نتایج نشان داد، ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر در بوشهر دارای شرایط زیست اقلیمی خیلی داغ و فشار گرمایی زیاد است و حاکی از عدم آسایش انسان است. از نظر ماه های دارای آسایش در شاخص PST در ماه آذر و اسفند، وSST ماه های آذر، دی و بهمن، می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت در اکثر شاخص ها فصل زمستان در بوشهر دارای شرایط آسایش است. شاخص های اقلیم آسایش را می توان در بهینه سازی صنعت گردشگری موثر دانست و با استفاده از آن، برنامه ریزی در این راستا را ارتقا بخشید.

Authors

زهرا حجازی زاده

استاد اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

حوریه اعرابی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا تهران

میثم طولابی نژاد

دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه خورازمی تهران

علیرضا کربلایی دریی

دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه خورازمی تهران