بررسی علل و عوامل همسر آزاری و خشونت، پیامد ها و شیوع خشونت علیه زنان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 807

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD04_398

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

خشونت علیه زنان؛ پدیده شایع و تاسف باری است که ابعاد گسترده آن، زمینه آسیب های فردی و اجتماعی متعدد رانسبت به آنها، خانواده و جامعه فراهم می آورد. این مطالعه با روش کتابخانه ای انجام شده است و هدف از آن، بررسی جرم شناختی همسر ازاری و ارایه راهکارهایی برای پیشگیری از این نوع خشونت می باشد. بازنگری قوانین کشورها، یکی از نخستین راهکارها برای حذف خشونت علیه زنان تلقی میشود. به اعتقاد نهادهای مدافع حقوق زنان، نقاط ضعف قانونی باید آشکار و رفع شود. دولت ها تشویق و ترغیب شوند تا قوانین را رعایت و قوانین نامناسب را عوض کنند. در سطوحی پایین تر نیز باید با کمک به رشد نهادها و تشکل های غیردولتی زنان، به مهار اجتماعی خشونت علیه زنان مبادرت ورزید. با همکاری و توسط این تشکل ها، زنان باید بیشتر به حقوق خود در برابر خشونت آگاه شوند. با این وجود، حضور و نقش مردان در حذف خشونت علیه زنان، اساسی و ضروری است و بدون جلب همکاری مردان، حذف خشونت ممکن نیست. مردان هم باید وادار شوند که سکوت خود را بشکنند و وارد این وادی شوند.

Authors

سمانه قطب الدینی نژاد نعمت اباد

دانشجوی رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

محمود روح الامینی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان