مدلسازی فشار متوسط موثر موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با استفاده از شبکه عصبی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 541

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME26_233

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

فرآیند احتراق در موتورهای احتراق داخلی اشتعال تراکمی مخلوط همگن ((HCCI)، به دلیل بهبود بازدهی موتور و تاثیر خوبی که بر کاهش اکسیدهای نیتروژن دارد به عنوان یکی از روشهای نوین احتراقی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ارتقاء و کنترل موتورهای احتراق داخلی مخصوصا موتورهای اشتعال تراکمی مخلوط همگن همواره مورد توجه بوده است. کنترلرهای موتور های احتراق داخلی بر مبنای فشار استوانه، از فشار درون استوانه به عنوان فیدیک استفاده می کنند. اندازه گیری مستقیم فشار درون سیلندر با استفاده از حسگرهای فشار امری بسیار گران قیمت است و همچنین نیاز به سیستم های کامپیوتری قدرتمندی دارد. در این پژوهش مدلی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه دینامیکی توسعه داده شده است که فشار متوسط موثر موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن را تخمین می زند. قبل از آموزش شبکه عصبی از مدلی دینامیکی از یک موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با استفاده از نرم افزار MATLAB استفاده شده است تا داده های مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی از آن بدست آید.

Keywords:

موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن , شبکه عصبی , شبیه سازی فشار متوسط

Authors

محمود تقوی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فیروز بختیاری نژاد

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیدمصطفی میرسلیم

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر