تحلیل محتوا کتاب علوم چهارم ابتدایی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,363

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA03_275

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

هدف پژوهش حاضر و مسیله ی اصلی مورد مطالعه، بررسی کتاب علوم چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 97-98 بر اساس شاخص های خلاقیت گیلفورد است.در این تحقیق ما سعی بر آن داشتیم تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کتب درسی الگوی خلاقیت گیلفورد که روشی معتبر و علمی در سنجش میزان خلاقیت می باشد، کتاب مذکور را به روش کدگذاری و بررسی موشکافانه از چهار منظر به تحلیل پرداخته و مقایسه ی نتایج حاصله که بیانگر این است کتاب مورد نظر در میزان پرداختن به سطح حافظه واگرا و تفکر ارزیاب در حد مطلوبی نبوده است و می بایست تمهیداتی بنیادی و موثر در این زمینه اندیشیده شود. این پژوهش با سایر مقالاتی از این دست محققین میزان موفقیت و نوآوری کار را در سال جاری در سطح بالایی ارزیابی می کنند و در پایان نتایج حاصله بدین صورت بوده که کتاب علوم چهارم ابتدایی به سطح حافظه شناختی با 44/8 درصد بیشترین اهمیت داده شده است و بعد ازآن حافظه همگرا با 28/6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده تفکر واگرا با 23/2 درصد و تفکر ارزیاب با 3/2 درصد مقدارکمی را به خود اختصاص داده است.

Authors

فردوس حیدری

آموزش و پرورش قایمشهر- کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

پریسا سالار

آموزش و پرورش نوشهر- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی