Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی ارتباط کیفیت خواب با استرس شغلی و کیفیت زندگی تکنولوژیست های اتاق عمل شاغل در بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96 - 95

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
Year: 1397
COI: ARCIORSMED01_007
Language: PersianView: 691
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

پیمان رضاقلی - کارشناس ارشد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج،ایران
صدیقه حنانی - کارشناسی ارشد داخلی و جراحی، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
فریبا نصیری زیبا - گروه داخلی جراحی،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران
نمامعلی آزادی - استادیار گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران

Abstract:

زمینه و هدف:خواب فرایند ترمیم کننده برای روان و جسم است وعدم خواب کافی و با کیفیت، فرد را با گذشت زمان به انواع اختلالات جسمی و روانی دچار می کند. استرس تجربه ای شخصی است که توسط خواسته ها در فرد ایجاد می شود و بر بر استنباط فرد از توانایی خود تاثیر می گذارد. کیفیت زندگی به معنی برداشت هر فرد از موقعیت خود در زندگی با توجه به شرایط فرهنگی و نظام ارزشی اجتماعی که در آن زندگی می کند.مواد و روش ها:در این پژوهش توصیفی-تحلیلی پرسشنامه ها به تعداد 134 نفر از جامعه تکنولوژیست های اتاق عمل بیمارستان های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران که به صورت در دسترس انتخاب شدند داده شد. پرسشنامه ها شامل: اطلاعات دموگرافیک ،شاخص کیفیت خواب پیتسبرگ، استرس شغلی کاهن و همکاران وکیفیت زندگی 26 سوالی استفاده شد.برای تجزیه تحیل داده ها از روش تحلیل چند متغیره استفاده شد.یافته ها:ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت خواب معنی دار بود.کیفیت خواب، کیفیت زندگی و استرس شغلی با هیچ کدام از متغیرهای دموگرافیک ارتباط معنی داری نداشته اند. میانگین کیفیت خواب و استرس شغلی افراد متاهل و افراد مجرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.بحث و نتیجه گیری:به منظور شناسایی متغییر های که بر کیفیت خواب ،استرس شغلی و کیفیت زندگی که بروی عملکرد و سامت تکنولوژیست های اتاق عمل تاثیر گذار است مسئولان امر شرایطی را جهت بهبود این سه متغییر از طریق برگزاری کارگاه های جهت بکارگیری راهبردهای مقابله و مدیریت استرس و راهکارهای تنظیم الگوی خواب و افزایش کیفیت زندگی فراهم آورند

Keywords:

کیفیت خواب , استرس شغلی , کیفیت زندگی , تکنولوژیست های اتاق عمل

Paper COI Code

This Paper COI Code is ARCIORSMED01_007. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/857851/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
رضاقلی، پیمان و حنانی، صدیقه و نصیری زیبا، فریبا و آزادی، نمامعلی،1397،بررسی ارتباط کیفیت خواب با استرس شغلی و کیفیت زندگی تکنولوژیست های اتاق عمل شاغل در بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96 - 95،The first annual conference of the Student Chamber of the country،Tehran،https://civilica.com/doc/857851

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 901
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support