سیر تحول رنگ های به کاررفته درتزئینات مسجد – مدرسه های دوره قاجار

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 668

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVIL03_107

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1398

Abstract:

دوره قاجار پیشینه ی فرهنگی در معماری ایران دارد، در این دوره تغییرات در هنر و معماری سبب شد تا مساجد متعددی ساخته شوند که این مساجد دارای تزئینات منحصربه فردی هستند و به عنوان فضاهای آموزشی و مذهبی جایگاه مهمی رادارند. دوران قاجار ازلحاظ سیاسی به سه دوره تقسیم شده است که در این پژوهش سعی شد با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای و همچنین مطالعات میدانی، سیر تحول این تزئینات از دوره اول تا دوره سوم بررسی شود. در این پژوهش 12 نمونه مسجد – مدرسه دوره قاجار در شهر های مختلف موردمطالعه قرار گرفت، طبق یافته های پژوهش به این نتیجه رسیده شد که رنگ غالب کاشی های این دوره زرد، مشکی، آبی، فیروزه ای، سبز، قرمز بوده است و استفاده از این رنگ ها به حدی است که جزء مشخصه ویژه هنر کاشی کاری قاجار محسوب می شوند.

Keywords:

تزئینات , رنگ , کاشی کاری , مسجد- مدرسه های قاجار

Authors

آیدا رجائی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران