تاثیر آموزش از راه موک بر باورهای انگیزشی دانشجویان آموزش از راه دور

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 538

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICELEARNING13_031

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

Abstract:

آموزش از اساسی ترین نیازهای بشر است. بدون آموزش هیچ جامعه ای نمیتواند به بقای خود ادامه دهد (نوروزی و رضوی (1390 امروزه با رشد سریع و چشمگیر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در جامعه خود آموزش نیز نیازمند آگاهی به منظور استفاده از این فناوری ها میباشد. یکی از آثار مهم توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرعت دستیابی به اطلاعات و دانش در دورترین نقاط یا به عبارت بهتر حذف بعد زمان و مکان در این مرحله و گسترش آموزشهای از راه دور میباشد. (آینارجوو دیگران، .(1390 یکی از فناوری های جدید در حیطه آموزش، استفاده از فناوریهای جدید استفاده از موک ها میباشد. موک دوره آنلاینی است که از طریق وب بطور آزاد به شرکت کنندگانی نامحدود ارائه میشود. این دوره هامعمولا مشابه دوره های دانشگاهی هستند اغلب آنها زمان شروع و پایان مشخصی دارند. موک ها علاوه بر محتوای رایج درسی نظیر ویدئوها – متون و مجموعه وسایل، فضای تعاملی بوجود می آورند که فراگیران و اساتید میتوانند در آن شرکت کنند. این دوره ها توانسته اند گروه های مختلفی از افراد را در بسیاری از کشورهای جهان به خود جذب کنند. (Lewin, ) امروزه موکها ابزار مناسبی در محیطهای آموزش از راه دور میباشند دوره های موک برای آموزش مهارتها یا وظایف خاص برای کسانی طراحی شده است که با توجه به تمایز اقتصادی – طبقه ای و یا جغرافیایی نمیتوانستند در دانشگاه های معمولی حاضر شوند در واقع با اینکه موک ها مقیاس آموزش را تغییر دادند با این حال بحثی از مفهوم مرسوم آموزش از راه دور هستند (درتاج ودیگران، .(1396 که بواسطه قابلیتهایی که دارد میتوانند مهارتهای گوناگونی را در فراگیران توسعه دهند یکی از مهارتهایی که با استفاده از فناوری موک میتواند ارتقاء یابد باورهای انگیزش فراگیران میباشد. باورهای انگیزشی دستهای از معیارهای شخصی و اجتماعی هستند که افراد برای انجام یک عمل به آنها مراجعه می کنند

Authors

نگین برات دستجردی

استادیار رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اصفهان