شیوه های مقابله با افسردگی از دیدگاه روانشناسی مثبت نگر

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 964

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPP05_065

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

Abstract:

هدف از این مقاله بررسی شیوه های مقابله با افسردگی از دیدگاه روانشناسی مثبت نگر بود. در این مقاله از روش مروری استفاده شد. با استفاده از منابع معتبر به بررسی نتایج پژوهش های مرتبط با افسردگی و تاثیر روانشناسی مثبت نگر بر این اختلال پرداخته شد. بررسی یافته ها نشان داد درگذشته برای مقابله با افسردگی دیدگاه آسیب شناسان به اینگونه اختلال ها باهدف تخفیف و تسکین علائم بیماری بود و نتایج این پژوهش ها نشان از عود مجدد این اختلال دارد، در دو دهه ی اخیر رویکردی جدید چون روانشناسی مثبت نگر موردتوجه قرارگرفته است. در این رویکرد روان درمانی، آسیب شناسان با افزایش معنا در زندگی مراجعان به تخفیف و تسکین آسیب های روانی و افزایش شادکامی می پردازند. افرادی که اهداف معنادار در زندگی دارند، هماهنگی بیشتری را تجربه می کنند. هرچه افراد، بیشتر در این فعالیت ها یا دستیابی به اهداف درگیر باشند، انتظارات مثبت بیشتری خواهند داشت و خوش بین تر هستند، از بهزیستی بیشتری برخوردار خواهند بود و کمتر دچار اختلال افسردگی خواهند شد. هدف مداخله های مثبت نگر افزایش نشاط، افزایش هیجان و افکار مثبت، استفاده از توانمندی های ذاتی و افزایش معنی در زندگی افراد است. نقطه قوت روان شناسی مثبت نگر بر عدم عود مجدد اختلال افسردگی است.

Authors

احسان بدایت

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،گروه روانشناسی،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران؛

مرضیه عسکری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خمین،خمین،ایران