بررسی اثر راستاپذیری پیش رونده بر پاسخ لرزه ای ساختمان های نامنظم در پلان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 404

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISSEE04_031

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

Abstract:

مشاهدات انجام شده پس از زلزله های شدید، نشان داده است که سازه های نامتقارن ممکن است آسیب های شدیدی را تجربه کنند. در نظر گرفتن تحریکات لرزه ای از جهت فاصله از گسل، برای بررسی رفتار سازه از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تحریکات زمین در ناحیه نزدیک گسل به دلیل اثر کم کاهندگی خاک، دارای محتوای فرکانسی بالاتری نسبت به تحریکات دور از گسل می باشند. همچنین در صورتی که شکست گسل به طرف سایت جهت گیری کند، عمده انرژی گسلش به شکل یک پالس با دامنه و پریود بالا، در دوره زمانی کوتاه به محل خواهد رسید که در رکوردهای دور از گسل مشاهده نمی گردد. وجود این دو اثر که در رکوردهای پیش رونده نزدیک گسل می تواند نمایان گردد، این تحریکات را عمدتا شدیدتر و مخرب تر از تحریکات دور از گسل می سازد. در این پژوهش رفتار پیچشی ساختمان های نامتقارن بتن آرمه با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیواربرشی مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس سازه های مورد 12 و 11 طبقه را شامل می شود و همچنین در ایجاد خروج از مرکزیت سختی در این سازه ها، به یکی از ، مطالعه، محدوده سازه های 7 موارد رایج خروج از مرکزیت در سازه های واقعی توجه شده و از مقادیر مختلف خروج از مرکزیت، جهت ایجاد نامتقارنی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از پاسخ سازه به رکوردهای دور و نزدیک گسل، میتوان دریافت که پیچش در سازه هفت طبقه در رکوردهای نزدیک گسل بیشتر از رکوردهای دور از گسل است که این مسئله در سازه های بلندتر، در نمودارها قابل توجه نیست

Keywords:

سازه های نامتقارن , پاسخ پیچشی , حرکات نزدیک گسل , سیستم های دوگانه قاب و دیوار.

Authors

سعید سرودلیر

کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران، گرایش سازه، دانشگاه قم

سید روح الله حسینی واعظ

استادیار، دانشگاه قم

سجاد ایرانپور

کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران، دانشگاه قم