لایه نشانی لایه نازک فوق آبدوست و ضدخش دی اکسید تیتانیوم بر بستره پلی کربنات

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 754

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISSE19_008

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398

Abstract:

این تحقیق با هدف تهیه پوشش های فوق آبدوست ضدخش دی اکسید تیتانیوم بر بسترهپلی کربنات به روش سل ژل انجام شد. ابتدا لایه نازک دی اکسید تیتانیوم به روش سل ژل بر بستره پلی کربناتاعمال شد. سپس خواص ضدخش، فوق آبدوستی و خودتمیزشوندگی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایجآزمون سختی مداد اثبات نمود که بستره پلی کربنات بدون پوشش، دارای مقاومت به خراش F بوده در حالیکه مقاومت به خراش پلی کربنات همراه با پوشش تا میزان 2H افزایش یافته است. نتایج آزمون اندازه گیری زاویه تماس نشان داد که زاویه تماس قطره آب بر لایه نازک دی اکسید تیتانیوم لایه نشانی شده بر بسترهپلی کربنات، بعد از 60 ساعت قرارگیری در معرض تابش نور فرابنفش، به کمتر از 5 درجه می رسد. همچنیننتایج نشان داد خاصیت فوق آبدوستی لایه نازک دی اکسید تیتانیوم باعث ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگیپوشش نیز شده است.

Keywords:

لایه نازک دی اکسید تیتانیوم , فوق آبدوستی , ضدخش , خودتمیزشوندگی

Authors

محمود شاه نوشی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان

اکبر اسحاقی

دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

عباسعلی آقائی

کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان