تحلیل ارتعاشات غیرخطی تیر تقویت شده با نانوتیوب کربنی مدرج حاوی سیم های حافظه دار مدرج

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 377

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME27_165

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

Abstract:

در این پژوهش به بررسی ارتعاشات آزاد تیر تقویت شده با نانوتیوب کربنی مدرج حاوی سیم حافظه دار با در نظر گرفتن تغییرات لحظه ای کسر حجمی مارتنزیتی پرداخته شده است. شرایط مرزی تیر دو سر گیردار لحاظ شده و نانوتیوب کربنی و سیم های حافظه دار با چینش های مختلف UD (توزیع یکنواخت)، FG  O ، FG  X ، FG V و FG  A در تیر قرار داده شده است. معادله دیفرانسیل حاکم بر تیر با استفاده از رابطه برینسون جهت توصیف رفتار سیم حافظه دار و لحاظ کردن رابطه غیر خطی ون کارمن بین کرنش و جابه جایی و بهره گیری از اصل همیلتون به دست می آید. معادله غیرخطی به دست آمده با بهره گیری از روش حل نیمه دقیق حل شده است. مطالعه مقایسه ای بین کار حاضر و مقاله مرجع جهت تایید معادلات به دست آمده و روش حل آن انجام شده است که انطباق مناسبی بین نتایج این پژوهش و مطالعات قبلی نشان می دهد. تاثیر پارامترهایی نظیر نوع توزیع نانوتیوب کربنی، نوع چینش سیم حافظه دار و فاکتور استهلاک آن، در شرایطی که تیر با تحریک اولیه مرتعش می گردد، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد در صورت ارتعاش تیر با تحریک اولیه، هرچه تراکم نانوتیوب کربنی در لایه های میانی و تراکم سیم های حافظه دار در لایه های بیرونی تیر بیشتر باشد، مقدار فاکتور استهلاک افزایش می یابد.

Keywords:

تیر تقویت شده با نانوتیوب کربنی مدرج , سیم حافظه دار , ارتعاشات غیرخطی , حل نیمه دقیق

Authors

احمد فلاح رحمت آبادی

شهرکرد، دانشجوی دکتری دانشگاه شهرکرد

محسن بت شکنان دهکردی

شهرکرد، دانشیار دانشگاه شهرکرد