نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 417

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HRMJ-9-3_006

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1398

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری مطالعه حاضر، شامل مدیران شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران است که سابقه فعالیت در بازارهای بین المللی را دارند که تعداد آنها 380 نفر می باشند. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 181 نفر از مدیران این شرکت ها انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که برای بومی سازی و سنجش روایی، آنها را در اختیار تعدادی از صاحب نظران مدیریت و رشته بازاریابی قرار داده برای سنجش پایایی پرسشنامه ها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق نیز از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط، تاثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین کارکرد تامین منابع انسانی، کارکرد آموزش منابع انسانی، کارکرد بهبود کیفیت روابط، کارکرد خلق ارزش و کارکرد ارزیابی عملکرد نیز در  اکوسیستم بازاریابی بین المللی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

Keywords:

اکوسیستم , بازاریابی بین المللی , منابع انسانی , کارکردهای مدیریت منابع انسانی

Authors

وحید شرفی

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ایران

مرتضی ملکی مین باش رزگاه

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان ایران

عظیم زارعی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان ایران

داود فیض

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • تبیین رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری فنی در دانشگاه های دولتی استان اصفهان [مقاله ژورنالی]
 • تاج الدین، مهدی؛ طالبی، کامبیز؛ رستگار، عباسعلی و سمیع زاده، ...
 • تاثیر مدیریت منابع انسانی بر توسعه مدیریت زیست محیطی
 • سید امیری، نادر و مشایخی، طناز (1393)، بازاریابی کارآفرینانه (درآمدی ...
 • شرفی، وحید (1393)، لیزرل: آموزش گام به گام، ایلام: انتشارات ...
 • صالحی کردآبادی، سجاد و ثابت، سمیه (1392)، رابطه بین مدیریت ... [مقاله ژورنالی]
 • طالبی، کامبیز؛ تاج الدین، مهدی و سمیع زاده، مهدی (1389)، ...
 • فلاح تفتی، سعید؛ کردناییج، اسداله؛ خداداد حسینی، سید حمید و ...
 • قمبرعلی، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث ...
 • کیگان، وارن. جی و مایک، سی. گرین (1393)، بازاریابی جهانی، ...
 • منطقی، منوچهر؛ اسکندپور، بهروز؛ دستیاری، اکرم و نظری، یونس(1395)، نقش ...
 • Chen, C.J. & Huang, J.W. (2009). Strategic human resource practices ...
 • Chiristian, R.R. (2002). Concepts of ecosystem, level and scale, Encyclopedia ...
 • Collins, C.J. & Clark, K.D. (2003).  Strategic human resource practices, ...
 • Delery, J.E. & Doty, D.H. (1996). Modes of theorizing in ...
 • Elena, G. Silvia A. (2014). Business ecosystem reliability , Procedia ...
 • Entezari, Y. (2015). Building Knowledge- Based Entrepreneurship Ecosystems: Case of ...
 • Forfas, F. (2009). Entrepreneurial Ecosystem: South West Ireland, rethinking entrepreneurship. ...
 • Harel, G. H. & Tzafrir, S.S. (1999). The effect of ...
 • Isenberg, D. (2011). How to foment an entrepreneurial revolution, The ...
 • Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new ...
 • Jabbour, C.J. Jabbour. A.B.L. Teixeira A.A. Freitas. W.R.S (2012). Environmental ...
 • McMahan, G.C.; Virick, M. & Wright, P.M. (2009). Alternative theoretical ...
 • Melisa   A.  Stephen L. Vargo and Robert F. (2013). The ...
 • Peter, K. Franziska, G. (2015). SMEs and new ventures need ...
 • Pushpam, K. (2015). Market for Ecosystem Services, Published by the ...
 • Regele, M.D., and Neck, H.M. (2012). Entrepreneurship education sub-ecosystem in ...
 • Stokes, D. & Wilson, N.C. (2010). Entrepreneurship and marketing education: ...
 • Tereza, K. R. (2015). Marketing communication of SMEs specialized in ...
 • Lontanos, G. & Anderson, R. (2004). Relationships, marketing and small ...
 • نمایش کامل مراجع