تغییر سازمانی و تئوری سازمانی مدرن در رفتار سازمانی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 682

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAES02_042

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1398

Abstract:

سازمان ها دریافته اند که برای رویارویی با پدیده ها و مشکلات جدید، ارائه کالاها و خدماتی با کیفیتی بالاتر، و سرانجام تامین خواسته های مشتریان بهترین راه این است که بین کارکنان هماهنگی و ایجاد انگیزه کنند. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه تغییر سازمانی و تئوری سازمانی مدرن در رفتارسازمانی است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی از منظر علوم انسانی از دیدگاه های روانکاوانه و جامعه شناسانه با استفاده ازشیوه ی اسنادی، کتابخانه ای و میدانی انجام شده است .تحقیقات زیادی در خصوص تغییر سازمانی در رفتار سازمانی، نقش و چگونگی تغییر و تحول آن توسط محققین انجام شده است اما متاسفانه در کشور ما بسیاری از سازمان ها، از وجود و نحوه عملکرد تئوری های مدرن و تغییر سازمانی در رفتار سازمانی بی اطلاع هستند. در حال حاضر با پیشرفت سریع علم و فن آوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی و محیط اجتماعی لزوم ایجاد و مدیریت تغییر سازمانی اهمیت ویژه ای یافته است. تغییر ساختاری در یک سازمان کلیه جنبه های زندگی کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد، در حقیقت تغییر سازمانی در رفتار سازمانی اتخاذ یه رویکرد آینده نگر و تنها راهی است که به کمک آن می توان آینده را چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک سازمان در دست گرفت. چندین روند رو به رشد در لزوم تغییر سازمانی نیاز به دانش ومهارت کافی برای بهبود و تکامل سازمانی را تشویق می نماید. در راستای تئوری های سازمانی مدرن و تغییر یک فرهنگ در ساختار سازمانی می توانیم بگوییم که فرهنگ در حوزه تغییر به عنوان یک محدودیت ظاهر نمی شود، بلکه در راستای اجرای برنامه تغییر، می توان از آن به عنوان پشتیبانی بهره برد. در این مقاله ابتدا مقدمه ای درباره تغییر سازمانی گفته می شود و سپس تئوری سازمانی مدرن و ویژگی های آن در رفتار سازمانی پرداخته می شود. بین تغییر سازمانی بر اساس عوامل مدیریتی و ویژگی های آن با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شده که عوامل مدیریتی می توانند به طور مثبت و معنی داری عملکرد سازمانی را پیش بینیکنند. بر این اساس یکی از عواملی که در راستای عملکرد سازمانی می بایست مورد توجه قرار گیرد تغییر سازمانی بر اساس عوامل مسیر شغل مدیریتی و ویژگی های آن است.

Authors

غلامرضا باغبانی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح سیستان و بلوچستان

علی براهویی

دانشجوی کارشناسی حسابداری