بهینه سازی سیستم های k-out-of-n با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و هزینه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 471

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS12_170

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

امروزه طراحی و به کارگیری سیستم هایی با قابلیت اطمینان بالاتر برای مهندسان از اهمیت زیادی برخوردار است. در دنیای رقابتی امروز عرضه یک سیستم یا محصول که دارای قابلیت اطمینان بالاتر و هزینه تمام شده کمتر باشد، مورد توجه است. پرواضح است که قابلیت اطمینان هر سیستم به ساختار و قابلیت اطمینان اجزای آن بستگی دارد. بنابراین، برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم میتوان قابلیت اطمینان اجزای آن را بهبود بخشید. برای این منظور لازمست تا فعالیت های نگهداری و تعمیرات را انجام داد که باعث افزایش هزینه ها خواهد شد. یک راه دیگر برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم ها تغییر دادن مکان اجزای سیستم ها می باشد. هدف این مقاله طراحی یک سیستم k-out-of-n می باشد که قابلیت اطمینان بالاتر و هزینه تمامشده کمتری داشته باشد با حل این مساله بهینه سازی مکان بهینه اجزا و فعالیت های نگهداری و تعمیرات بهینه را میتوان تعیین نمود. در انتها، به منظور ارزیابی نتایج مقاله، یک مثال عددی ارائه شده است.

Authors

الهام بصیری

استادیار گروه آمار دانشگاه کوثر بجنورد

سکینه بیگی

مربی گروه مهندسی صنایع دانشگاه کوثر بجنورد