تحلیل استاتیکی پیچش میکرو میله با شعاع متغیر با در نظر گرفتن اثرات اندازه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 402

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO04_121

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی رفتار استاتیکی میکرومیله ها با شعاع متغیر در راستای طول می باشد. بر این اساس که با در نظر گرفتن فرمولاسیون نظریه کوپل تنش اصلاح شده، معادلات و شرایط مرزی حاکم بر این سازه استخراج می گردد. در ادامه معادلات حاکم به صورت نیمه تحلیلی حل شده و پیچش استاتیکی با روش های کلاسیک و کوپل تنش اصلاح شده محاسبه گردیده است. اثر پارامترهای مختلف بر روی نتایج بررسی شده است و به منظور بررسی اثرات اندازه، یافته های پژوهش حاضر با نتایج حاصل از نظریه کلاسیک مقایسه شده است.

Keywords:

پیچش , میکرومیله , کوپل تنش اصلاح شده , شعاع متغیر

Authors

مسعود رهائی فرد

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران

مسعود رهائی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنیو مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران