تحلیل کیفى مولفه هاى تاثیر گذار معمارى سنتی در طراحى مسکن به منظور کاهش مصرف انرژى در شهر تبریز

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 353

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0150

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

معماری سنتی به عنوان یکی از اصلی ترین هنرهای سنتی ایران حاوی مفاهیم غنی است، پس از آنکه خانه های سنتی مورد بی توجهی قرار گرفتند وجای خود را به خانه های مدرن دادند،فعالیت های جدی برعلیه تخریب روزافزون الگو های معماری سننتی ایران انجام پذیرفته است و الگوهای طراحی مسکن در کشور دچار تحولات اساسی شده است ، از جمله آن ها می توان به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی جهت ایجاد آسایش حرارتی در فضای خانه اشاره کرد، زیرا دیگر خانه های امروزی ایران خانه های دیروزی با الگو های معماری سننتی و ویژگیهای سرزمینی نیستند که به عنوان مکانی هدفمند پاسخگوی تمامی نیازهای انسان باشند. لذا شناحت الگو های سنتی معماری کشورمان می تواند زمینه ساز قدمی به سوی آینده بهتر و زندگی در خانه هایی با مصرف انرژی ایده آل تر باشد، زیرا که معماری سنتی ضرورتی است برای ارتقاء سطح زندگی ساکنان،که در صورت تحقق آن می توان حقیقت فانی بودن ازخانه های امروزی را گرفت و تخریب منابع انرژی را به حداقل ممکن رساند،از این رو در این تحقیق، به بررسی مولفه های تاثیر گذار معماری خانههای قاجاری تبریز در طراحی مسکن، به منظور کاهش مصرف انرژی در این کهن شهر می پردازیم، روش کار در این پژوهش کیفی و بررسی مولفه های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی می باشد یافته های تحقیق موید این مطلب است که رعایت اصول معماری سنتی خانههای تبریز در طراحی مسکن باعث ایجاد آسایش حرارتی در فضای خانه با کمترین میزان مصرف انرژی می شود.

Authors

محسن طبسی

دانشیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

یاسر نریمان پور ملکی

دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد