جایابی بهینه نیروگاه های بادی جهت بهبود امنیت سیستم قدرت با استفاده از روش بهینه یابی ازدحام ذرات و شبیه سازی مونت کارلو

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 510

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EPS-5-1_001

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398

Abstract:

یکی از مشکلات رایج در سیستم های قدرت بروز اغتشاشات و ایجاد شرایط اضطرار در شبکه است. از آنجا که با خروج خطوط انتقال ممکن است شبکه به حالت اضطرار رفته و پیامدهای سنگینی در تامین برق مشترکین و امنیت شبکه ایجاد شود، می بایست پیش از وقوع چنین شرایطی، انواع اغتشاشات ممکن در سیستم، ارزیابی و رتبه بندی شده و اقدامات لازم به منظور مقابله با چنین شرایطی توسط بهره بردار شبکه اتخاذ گردد. امروزه نظر به افزایش روزافزون انرژی های تجدیدپذیر در سیستم های قدرت، یکی از راهکارهایی که می تواند سهم به سزایی در کاهش اثرات سوء این اغتشاشات داشته باشد، استفاده هدفمند از این واحدهای تولیدی در جهت بهبود امنیت سیستم قدرت است. از این رو این مقاله به بررسی تاثیر نیروگاه های بادی و جایابی بهینه آنها به منظور بیشینه سازی تاثیر آنها بر بهبود شرایط پس از اغتشاش شبکه می پردازد. در این تحقیق ضمن متغیر درنظر گرفتن توان تولیدی واحدهای بادی، سعی در یافتن بهترین مکان به منظور نصب این واحدها می شود: بطوریکه بیشترین تاثیر را در بهبود شاخص امنیت شبکه داشته باشند. برای این منظور از الگوریتم بهینه سازی ذرات، شبیه سازی مونت کارلو در نرم افزار متلف استفاده خواهد شد و روش پیشنهادی بر روی شبکه آزمون 24 شینه استاندارد قابلیت اطمینان IEEE آزمایش شده و نتایج عددی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.

Keywords:

نیروگاه بادی , امنیت سیستم های قدرت , بهینه یابی ازدحام ذرات , شبیه سازی مونت کارلو , نرم افزار متلب

Authors

زینت بیطرفان

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برق- قدرت، دانشکده برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

حسین هارون آبادی

دکترای تخصصی، گروه برق- قدرت، دانشکده برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

رسول اصغری

دکترای تخصصی، گروه برق- قدرت، دانشکده برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال