آیا مدیریت به پایان عمر خود نزدیک می شود (آینده پژوهی نظام مدیریت در عصر همگرایی فناورانه)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 394

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMCONFERENCE04_103

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398

Abstract:

به تازگی جریان نوپدیدی در نظام علم و قناوری نمایان شده است که پیش بینی می شود روند تمدن بشر را دچار انقلابی عظیم و تحولی غیرقابل تصور خواهد کرد. این پدیده نوین که از آن با عنوان همگرایی فناورانه یا فناوری های همگرا یاد می شود، مدعی است که تمامی اجزای تشکیل دهنده حیات فردی و اجتماعی بشر را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ از این رو لازم است تاثیرات احتمالی آن بر نظام مدیریت نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا تحقیق آینده چژوهانه حاضر تلاش دارد تا با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبردهای پویش محیطی و سناریونگاری، ضمن نظرخواهی از خبرگان تخصصی، آینده های محتمل از مواجهه مدیریت با این پدیده فناورانه را تصویرسازی نماید. یافته ها نشان می دهد که در افق بلندمدت، چهار سناریو (شامل حیات متعالی، مرگ در اوج، قربانی و دگردیسی) از تاثیرپذیری نظام مدیریت از جریان همگرایی فناورانه قابل پیش بینی است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که باید اینده مطلوب از برخورد سازمان و مدیریت با فناوری های همگرا را شناسایی و برای تحقق آن برنامه ریزی نمود.

Authors

هدایت کارگرشورکی

دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانشگاه یزد

فاطمه پاک نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز یزد

سید حبیب اله میرغفوری

دانشیار بخش مدیریت صنعتی دانشگاه یزد