بررسی ژنتیکی مولدین میگوی وانامی مراکز تکثیر چوئبده آبادان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 416

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SHRIMP04_076

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1398

Abstract:

میگوی پاسفید غربی (وانامی) یک گونه اقتصادی و غیر بومی ایران می باشد که به سیستم های پرورش میگو در ایران معرفی شده است. در مراکز تکثیر منطقه جنوب غرب ایران (چوئبده) از سه جمعیت احتمالی نسل اول و نسل دوم تکثیر شده در منطقه چوئبده و نسل چهارم تکثیر شده در کوهستک هرمزگان برای تکثیر و تولید پست لارو استفاده می شد. به منظور بررسی خویشاوندی احتمالی، ساختار ژنتیکی این میگوها با استفاده از نشانگر مولکولی 16SrRNA موردبررسی قرار گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج 6 هاپلوتایپ برای میگوهای مورد مطالعه بدست آمد. اختلاف ژنتیکی Fst بین مولدین نسل اول (f) و نسل دوم (f2) مقدار 0/29730 و فاکتور Nm یا جریان ژنی مقدار 0/59 بدست آمد. Fst بین مولدین نسل اول و نسل چهارم 0/04762 و جریان ژنی 5 بدست آمد. واگرایی تخمینی برای جمعیت مولدین نسل اول با نسل دوم برابر 0/013 و نسل دوم با نسل چهارم برابر 0/002 و نسل اول با نسل چهارم برابر با 0/012 بود. واگرایی جمعیت با جمعیت های وانامی ثبت شده در بانک جهانی 0/002 مقدار فاصله داشت.نتایج حاکی از فاصله اندک ژنتیکی میان سه جمعیت مورد بررسی بود که می تواند به دلیل رانش ژنی تصادفی و یا اثر موسس در محیط های بسته پرورشی باشد.

Authors

حسین هوشمند

پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

مینا آهنگرزاده

پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

حسین ذوالقرنین

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست شناسی دریا.

سیدرضا سیدمرتضایی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.