ارائه الگوی طراحی فضای امن و پناهگاه دومنظوره در ایستگاه راه آهن

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 495

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPDCONF01_017

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

ایستگاه راه آهن یکی از زیرساخت های حمل و نقل و از مهمترین و حساس ترین بخش های سیستم حمل و نقل ریلی کشور های جهان محسوب می گردد. به همین منظور حفظ جان مردم و تجهیزات کنترلی و حفاظتی در یک ایستگاه راه آهن حائز اهمیت میباشد. در این پژوهش زیرگذر ایستگاه های راه آهن موجود به منظور قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه دو منظوره مورد بررسی قرار گرفت و الزامات مربوط به پناهگاه در طراحی منظور شد. پس از بررسی وضع موجود، طرح فضای امن و پناهگاه دو منظوره همراه با برآورد ارزش مالی-روانی ارائه گردید. در نهایت این نتیجه حاصل شد که طرح پیشنهادی از جهت هزینه انجام شده بهینه سازی ایستگاه راه آهن و در نظر گرفتن تدابیر امنیتی در مواقع تهاجم ، بسیار سودمند می باشد.

Authors

زهره دواسازایرانی

دانشجوی ارشد پدافند غیر عامل – گرایش طراحی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

احمد اصغریان جدی

استاد دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی مالک اشتر