اثر بخشی اقدامات حفاظتی در کنترل یک طغیان بیمارستانی بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 391

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MJMS-57-4_003

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

Abstract:

مقدمه : تب هموراژیک ویروسی کریمه کنگو یک عفونت کشنده ویروسی است که انسان از طریق گزش کنه، تماس با خون یا احشاء یا بافت آلوده انسان یا حیوان به عفونت مبتلا می شود تب کریمه کنگو همچنین می تواند عامل طغیان های نازوکومیال با مرگ و میر بالا باشد پس از پذیرش بیمار مبتلا به تب کریمه کنگو در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد یک طغیان نازو کومیال اتفاق افتاد. روش کار:  در این مطالعه مقطعی تمام اقداماتی که در سال 1391 در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد برای کنترل طغیان بیمارستانی تب کریمه کنگو انجام شد، از نظر رعایت احتیاطات استاندارد توسط کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: در این طرح،44 پرسنل درمانی شرکت کردند، 100 % افراد مورد مطالعه با بیماران اثبات شده در تماس بودند در این مطالعه IgM و IgG هر 44 نفر بررسی شد که 100 % افراد دارای IgM و IgG منفی برای ویروس تب کریمه کنگو بودند نتیجه گیری:  در طغیان نازوکومیال اخیر در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد با توجه به اقدامات انجام شده   هیچگونه مستند سرولوژیک برای انتقال تب کریمه کنگو به کارکنان درمانی و ابتلاء علامت دار و یا بدون علامت بیماری یافت نگردید و طغیان با اقدامات انجام شده کنترل گردید.

Keywords:

تب هموراژیک کریمه کنگو , طغیان بیمارستانی , کارکنان درمانی

Authors

مهدی حسنی آزاد

دستیار تخصصی عفونی/ بیمارستان امام رضا (ع)، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد. ایران

فرشید عابدی

دانشیار گروه عفونی /دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد. ایران

صادق چینی کار

دانشیار و رئیس آزمایشگاه آربو ویروسهاو تب های خونریزی دهنده انستیتو پاستور ایران/انستیتو پاستور ،تهران،ایران

امین بجدی

استادیار گروه عفونی/دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد. ایران