فرشید عابدی

Associate Professor of Infectious Diseases, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IRAN

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186045)

9
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers