مروری بر پژوهش های شهر جهانی: هنگ کنگ، یک شهر جهانی فاصله طبقاتی و تفکیک فضائی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 340

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICONFAAA03_007

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1398

Abstract:

این مقاله برگرفته از پژوهش های در حال انجام بر روی ساختار اجتماعی فضائی شهر هنگ کنگ می باشد؛ و به کشف اینکه هنگ کنگ، تا چه حد متناسب با تصور غالب از شهر جهانی است، می پردازد. در حالی که متون قابل توجهی در زمینه ی ساختار اجتماعی در حال تغییر شهر هنگ کنگ وجود دارد؛ تعداد این متون در زمینه ی ابعاد فضائی تفاوت های اجتماعی و تقسیمات اجتماعی نسبتا اندک است. در ای مقاله، در رابطه با مبحث شهرهای جهانی، جایگاه گزارش ها و تجزیه و تحلیل های موجود شهر هنگ کنگ در زمینه ی ساختار شغلی، طبقاتی و درآمدی مشخص می گردد. سپس، این مقاله برای کشف ابعاد فضائی فاصله ی طبقاتی در شهر هنگ کنگ؛ به تجزیه و تحلیل داده های سرشماری شده در سطح واحد برنامه مریزی عالی می پردازد. تمرکز نتیجه گیری بر روی میانجی های متمایزگری است که ساختار اجتماعی فضائی سرزمین را شکل داده اند. در آخر استدلال گردیده است که نقش منسجم مسکن دولتی اهمیت ویژه ای در زمینه ی افتراق و تفکیک فضایی دارد.

Authors

امیرمهیم مهیمی

گروه شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران