بررسی اپرا در کشورهای خاورمیانه، با تاکید بر تحول اپرا و اپرت در ایران و ترکیه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,083

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICONFAAA03_048

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1398

Abstract:

از میان انواع هنرهای هفتگانه، اپرا به عنوان یکی از هنرهای متعالی که فصل مشترک سایر هنرها می باشد، همواره در طول تاریخ مورد توجه اندیشمندان، هنرمندان و ادیبان بوده است؛ از سوی دیگر، اپرا به عنوان یک گونه ی نمایشی، ظرفیت فراوانی برای ارائه و شناساندن هنر، فرهنگ، ادبیات و اندیشه ملل مختلف به جهانیان دارد؛ در حالی که هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اپرا و اپرت های غربی بر هنر اپرا در کشورهای خاورمیانه با رویکردی تاریخی می باشد؛ که از این میان، دو کشور ایران و ترکیه به دلیل قرابت جغرافیایی و فرهنگی و نیز تاثیرپذیری فرهنگی و ادبی از یکدیگر، برای بررسی این موضوع انتخاب گردیدند. روش پژوهش حاضر بصورت کیفی و به شیوه توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از تکنیک فیش برداری کتابخانه ای و همچنین جستجو در پایگاه های اینترنتی معتبر از قبیل پایگاه علمی جهاد دانشگاهی ( SID )، پایگاه مجلات تخصصی نور ( Noormags )، پرتال جامع علوم انسانی ( Ensani.ir )، بانک اطلاعات نشریات کشور ( Magiran ) و پایگاه اطلاعات علمی ایران ( Irandoc ) و استفاده از پژوهش های پیشین انجام گرفته است. نتایج بررسی تاریخی-تحلیلی موضوع پژوهشی حاضر، حاکی از تاثیرپذیری آثار اپرایی در دو کشور ایران و ترکیه از نمونه های غربی و آذربایجانی و نیز تایید تاثیر آثار کشورهای ترکیه و آذربایجان بر اپراهای اولیه در ایران بود.

Authors

سید امیرحسین رئوف قطب الدینی

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

نیما رضایی

گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد، شیراز، ایران

مه جبین حاجی زاده

گروه نمایش، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد، شیراز، ایران

ایلناز مهذب عصمتی

گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بین المللی امام رضا، مشهد، ایران