شبیه سازی عددی عملیات مقابله با ریزش های نفتی، بوم های شناور

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 435

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_1071

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

Abstract:

آلودگی تصادفی ناشی از ریزش نفت باعث آسیب های قابل توجه و غیرقابل برگشت به آبزیان و محیط زیست دریاییمی شود. اقدامات مقابله مناسب مانند انحراف لکه نفت از ساحل و مناطق حساس زیست محیطی می تواند خسارات ناشی ازچنین حوادثی را کاهش دهد. بومهای شناور ابزار مناسبی برای دستیابی به این هدف هستند و می توانند برای جمع-آوری نفت در یک منطقه محدود استفاده شوند. در این مقاله مدل ریاضی شامل مجموعه ای از زیرمدل هایهیدرودینامیک دریا، گسترش و انتشار نفت، استهلاک نفت و در نهایت زیرمدل برای ارزیابی عمیات مکانیکی مقابله باریزش نفت، معرفی شدهاند. با شبیه سازی عملکرد بوم شناور در یک آزمایش ساده، اثر پارامترهای شکل و موقعیتکارگذاری بوم بررسی گردید و در نهایت مدل برای یک ریزش فرضی در محیط خلیج فارس مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان دهنده قابلیت مدل حاضر برای پیش بینی مسیر حرکت لکه نفتی و ارزیابی استفاده از بوم شناور برای کنترلنشت نفت است.

Authors

کامله آقاجانلو

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه، ایران