اطلاعات کنفرانس

The 4th national conference on modern research in the field of language and literature of Iran

تاریخ برگزاری: 1 اسفند 1396
تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398
تعداد صفحات: 37
تعداد مقالات :4
نمایش مقالات: 1816
شناسه ملی این کنفرانس: MTCONF04
نویسندگان مشارکت کننده: 6 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 4th national conference on modern research in the field of language and literature of Iran

نتایج 1 تا 50 از مجموع 4