اطلاعات کنفرانس

The 7th National Conference on Modern Research in Language and Literature of Iran

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 7 آذر 1400
تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1400
تعداد صفحات: 3502
تعداد مقالات :263
نمایش مقالات: 61466
شناسه ملی این کنفرانس: MTCONF07
نویسندگان مشارکت کننده: 411 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 7th National Conference on Modern Research in Language and Literature of Iran

نتایج 1 تا 50 از مجموع 263