خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی امام جواد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 521
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 409
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 41
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی امام جواد

رابطه میان هوش منطقی ریاضی با موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری و تمایل آنها به رشد علمی و حرفه ای در حسابداری نوشته زهرا کریمی میل سفید و سهیلا شهرستانیبررسی تاثیر جامعه پذیری مالی بر پیامدهای مالی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد) نوشته مژگان رنجبر و زینب زحمت کش و سهیلا شهرستانیچگونگی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی (کنترل داخلی و حسابداری) و اطلاعات غیرمالی بر موفقیت شرکت نوشته فاطمه قزلباش و مرتضی محمودی میمند و زینب زحمت کشبررسی تاثیرگزارشگری مالی اینترنتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها نوشته شیرین فلاحتی و زینب زحمتکشبررسی روابط بین حسابداری ذهنی ، خودکارآمدی ، نگرش و رفتار مالی نوشته هادی زارع میرک آباد و سهیلا شهرستانی و زینب زحمت کشتاثیر اخلاق مالیاتی،حسابداری ذهنی و دانش مالیاتی خویش فرمایان بر تمکین مالیاتی آن ها (مطالعه موردی مودیان حقیقی استان یزد) نوشته سهیلا شهرستانی و علی شریفیبررسی تاثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی نوشته سهیلا شهرستانی و فرناز یزدانی و مرتضی محمودی میمندبررسی تاثیر پذیرش در بازارهای مختلف بورس و فرابورس بر کیفیت سود نوشته محمدعلی شریفی گرم درهکارکردهای اجرایی مغز و اهمیت آن در یادگیری نوشته ملیحه داسار و الهه دریاپوراثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر مقبولیت اجتماعی وحافظه فعال دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری پایه ششم شهرستان میناب نوشته زهرا صفرپورکهتکی و سیدکاظم علوی لنگرودییادگیری سیار: فرصتی برای تحول آموزشی در مدارس نوشته الیاس داناپورمقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی نوشته مریم احمدیتعیین تاثیر سیستم آموزشی در میزان تمایل به فراگیری دانش آموزان در مدارس نوشته مریم احمدیمطالعه عوامل تاثیرگذار بر بکارگیری شیوه های نوین تدریس توسط معلمان مقطع ابتدایی نوشته مریم احمدیبررسی آگاهی دانش آموزان با شیوه های مطالعه و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی آنان نوشته مریم احمدیتشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی نوشته مریم احمدیبررسی روابط فیمابین سوادمالی، تهدیدات مالی و رفاه مالی و فردی نوشته زهرا رضائی ده آبادی و سهیلا شهرستانی و زینب زحمت کشبررسی رابطه بین مهارت پرسشگری با تفکر خلاق با نقش میانجی خودکنترلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر کرمان نوشته سید کاظم علوی لنگرودی و فاطمه بدوی دلفاردنقش خودمهارگری و هیجانطلبی در پیشبینی نگرش به روابط فرازناشویی در زنان دارای تجربه خیانت به همسر نوشته زینب برازنده مقدمنقش خودمهارگری و هیجان خواهی در پیشبینی اعتیاد به اینترنت در زنان دارای تجربه خیانت به همسر نوشته زینب برازنده مقدم